Pro správnou funkčnost stránek používáme cookies. Souhlasem s nimi nám pomáháte zlepšovat naše služby. Více informací

Systém monitoringu a řízení

V dnešní době je na monitorování datového centra, monitorování datacentra a monitorování serverovny kladen velký důraz. 

IT manažeři chtějí sledovat např. časový průběh efektivity, chtějí odhalovat další možnosti maximalizace IT systémů. Firma COMPELTE CZ vám pomůže zjistit, jak snížit ztráty a zvýšit účinnost podpůrných systémů.  U nás dbáme především na prevenci, a to předejít selhání funkce provozního zařízení a vzniku bezpečnostních incidentů. 

 

Za další přidanou hodnotu monitorování provozu datacentra, monitorování rpovozu datového centra či monitorování provozu serverovny je považována možnost provádět analýzy provozu ve vztahu k provozním nákladům, servisu a celkové efektivitě provozu. Zajišťujeme lokální i vzdálený systém monitoringu (dálkový dohled datacentra, dálkový dohled datového centra či dálkový dohled serverovny). Na míru vám připravíme tu nejlepší koncepci šitou vám na míru.

Nejmodernějším trendem, který poskytujeme formou služby vzdáleného monitoringu (servis 24/7/365), je použití automatizovaných nebo trvalých záznamových systémů v reálném čase, které jsou napojeny na online nástroje s rozsáhlými analytickými schopnostmi. Takovýto monitoring v kombinaci se vzdáleným dohledem a vzdálenou správou podchytí většinu problematických situací ještě před jejich vyhrocenímzvýší tak spolehlivost a dostupnost všech technologií. Systém dokáže vybrané situace zcela řešit automaticky a ostatní eskalovat na příslušná místa.

Monitoring výkyvů spotřeby, teploty, vlhkosti, pohybu osob a kritických stavů umožní průběžné precizní ladění efektivity provozu.

 

Druhy monitoringu

1

Minimální monitoring

2

Pokročilý monitoring

3

Profesionální monitoring

Základem je správná koncepce

Již samotný návrh monitoringu se nevyplatí podceňovat, ušetří se tím nejen energie v pozdějším provozu, ale také zbytečné náklady na pozdější změny v implementaci.

Sběr dat, která podporují účinná opatření, by se měl vždycky ptát:

  1. Je splněn požadavek důkladné znalosti požadované přesnosti a rozlišení dat?
  2. Máme plán krizového scénáře při selhání sběru dat?
  3. Budeme schopni sběru dat ze všech požadovaných zařízení?
  4. Je Integrace dat napříč zařízeními a časovými měřítky snadno dostupná a uživatelsky přívětivá?
  5. Je zachován požadavek snadné škálovatelnosti a způsobilosti pro rozmístění na více lokalitách (usnadňující rozšiřování)?
  6. Bude možná přizpůsobitelnost na nové potřeby měření?
  7. Jaké jsou možnosti analýzy dat a jejich integrace do řídicích systémů?
  8. Jaká je schopnost systému detekovat problémy a hlásit je provozovateli datového centra?
  9. V  jakém poměru k  ostatnímu provozu jsou investiční náklady a návratnost?

Kolik požadavků, tolik přístupů

Způsob monitoringu by měl pochopitelně vždy reflektovat velikost datového centra, způsob jeho využívání a celkový rozpočet na jeho provoz. V zásadě se nabízejí tři typické přístupy:

1

Pouze minimální monitoring

Minimalizovaný monitoring spočívá v provádění pravidelných bodových měřeních. Ta jsou realizována proškolenými techniky s přenosnými přístroji. Porovnává se většinou vůči datům udávaným výrobci jednotlivých nasazených zařízení (parametry vstupního napájení atd.) a přístup je vhodný pouze pro velmi malé instalace. Jedinou výhodou tohoto schématu je, že nevyžaduje investice do pevně instalovaného měřicího zařízení a infrastruktury.

2

Pokročilý monitoring - tradiční způsob

Tradičním způsobem monitoringu je pokročilý monitoring - tedy sledování změn v reálném čase za pomoci trvale instalovaných zařízení, která obyčejně nebývají provázána s dalšími online nástroji, jinými slovy neprobíhá zde shromažďování dat. Výhodou řešení je rychlé nasazení a jen omezené nezbytné modifikace ve stávající infrastruktuře. Hlavní nevýhodou zůstává naopak nutnost hrubá data ručně interpretovat, což často vede k zanedbávání výstupů či jejich špatnému pochopení.

3

Profesionální monitoring - nejmodernější forma monitoringu

Nejmodernějším trendem, který formou služby vzdáleného monitoringu (servis 24/7/365) poskytujeme samozřejmě také, a především, je použití automatizovaných nebo trvalých záznamových systémů v reálném čase, které jsou napojeny na online nástroje s rozsáhlými analytickými schopnostmi. Takovýto profesionální monitoring v kombinaci se vzdáleným dohledem a správou podchytí většinu problematických situací ještě před jejich vyhrocením a zvýší tak spolehlivost a dostupnost všech technologií. Systém dokáže vybrané situace řešit zcela automaticky a ostatní eskalovat na příslušná místa.

Monitoring výkyvů spotřeby, teploty, vlhkosti, pohybu osob a kritických stavů umožní průběžné precizní ladění efektivity provozu. Jedinou nevýhodou tohoto řešení je počáteční nutný zásah do stávající infrastruktury a požadavek podpory specializovaného technického personálu. Tento handicap je ovšem možné snadno obejít vhodným outsourcingem celé služby.