Aby datové centrum fungovalo jak má, musí mít informační a komunikační technologie zajištěno optimální prostředí.

Nároky na napájení a chlazení se výrazně mění v průběhu dne, roku a vlastně celého životního cyklu datacentra. S návrhem podpůrných technologií, včetně fyzického zabezpečení, máme bohaté zkušenosti.