Pro správnou funkčnost stránek používáme cookies. Souhlasem s nimi nám pomáháte zlepšovat naše služby. Více informací

CFD analýza proudění

Computional Fluid Dynamics

Metoda simulace - CFD analýza proudění - kromě klasických úloh interní a externí aerodynamiky se specializujeme na simulaci speciálních proudových režimů s přenosem tepla a změnou fáze se zaměřením na modelování proudění v mezní vrstvě. Typické aplikace jsou chladiče, výměníky, tepelné trubice a prvky sloužící k intenzifikaci přenosu tepla.


CFD analýza proudění (Computational Fluid Dynamics) je jedním ze základních kamenů oblasti numerického modelování a nachází uplatnění v téměř všech průmyslových odvětvích. CFD analýza proudění umožňuje stanovit průběhy a rozložení sil, tlaků, teplot, rychlostí a dalších zájmových veličin a jejich vzájemné interakce.

Rozsah CFD analýzy proudění je v rozsahu:

  • řešení proudění tekutin, 
  • řešení proudění kapalin (včetně ne-newtonských), 
  • řešení vícefázového proudění až po přenosy tepla, 
  • šíření akustických vln, 
  • změny skupenských fází 
  • a dalších.

CFD analýza proudění - to pro je pro nás samozřejmost každý den.