Pro správnou funkčnost stránek používáme cookies. Souhlasem s nimi nám pomáháte zlepšovat naše služby. Více informací

Efektivní optimalizace provozních nákladů datového centra datacentra či data center

Efektivní optimalizace provozních nákladů

Chcete snížit provozní náklady serverovny, provozní náklady datového centra, datacentra či data center?
Jak nastavit optimální napájení serverovny a zajistit tak úspory energie datového centra, úspory energie datacentra nebo data center?

Nebo navýšit výpočetní kapacity bez zvyšování spotřeby energie? 
Pak potřebujete vyladit především non-IT část infrastruktury. 

Známe cesty, jak skutečně snížit provozní náklady datového centra či serverovny!

Metody ke snížení spotřeby datového centra a provozních nákladů datového centra, datacentra či serverovny:

1.

uzavření studené uličky - uzavření horké uličky - uzavření studené horké uličky

2.

zvýšení teploty v uličce

3.

zvýšení teplotního spádu na zdroji chladu

4.

metoda freecooling - volné chlazení - freecooling volné chlazení od vyšších venkovních teplot

5.

metoda DSP - metoda dynamic set point

6.

plovoucí kondenzační teplota - nastavení plovoucí kondenzační teploty

Jak efektivně ochladit stále vyšší hustotu instalované techniky s patřičně koncentrovaným ztrátovým tepelným výkonem a samozřejmě, jak to udělat bezpečně, co nejlevněji - dosáhnout co největší efektivní optimalizace provozních nákladů datového centra a data center   dosáhnout snížení nákladů datového centra a data center? S tím souvisí správný data center management a data center design (resp. design datových center), které jdou ruku v ruce s:

  • optimalizace datového centra - optimalizace datacentra,
  • vhodné optimální nastavení zařízení,
  • kombinace doplňkových aktivních prvků klimatizace datového centra i pasivních prvků klimatizace datového centra

Těmito kroky dosáhnete optimální potřebné efektivní účinnosti s přijatelnými náklady (optimálními efektivními náklady) a zároveň vytvoříte prostor pro budoucí rozvoj datového centra (rozvoj datacentra, rozvoj data center).

Ke skutečně účinné efektivní optimalizaci datového centra (data center) je potřeba širší spektrum informací, než je jeho velikost a celkové ztrátové teplo, resp. příkon všech technologií datového centra (nebo data center). Kromě instalované tepelné zátěže musíme zmapovat její rozložení tepelné zátěže, především pak oblasti s vyšší hustotou technologií. Pro správné plánování efektivní optimalizace provozních nákladů datového centra (data center) se musíme zeptat: "Jaký se například plánuje maximální výkon na jeden stojan (data rack, serverový rack, server rack) dnes a jaký se předpokládá za 2 až 3 roky?" A další otázky týkající se progrese datového centra, progrese celého objektu a následně klimatizační technologie. Pozornost je třeba věnovat hodnotě TCO - celkovým nákladům na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership).

Zajímá vás optimalizace datového centra (data center), optimalizace provodních nákladů datového centra, měření efektivity klimatizace a klimatizačních technologií data centra (datového centra, data center), efektivní chlazení serverů, flexibilní monitoring data centra (flexibilní monitoring datového centra či data center) nebo návrh dle konceptu efektivní non-IT infrastruktury CDIA (CDIA - Consumer Data Industry Association)? Obraťte se na nás! Stačí vpravo kliknout na lištu NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA!

Jak vypadá energetická efektivita a index PUE na českém trhu

PUE Power Usage Effectiveness - indikátor energetické efektivity

Ukazatel PUE (PUE - Power Usage Effectiveness - indikátor energetické efektivity) je měřítkem toho, jak efektivně využívá datové centrum elektrickou energii. V posledním veřejně dostupném průzkumu trhu provedeném v roce 2013 na toto téma (PUE - energetická efektivita), uvedlo:

  • 41 % vedoucích IT oddělení (CIO), že jejich PUE bylo vyšší nebo rovno 2,0; přičemž průměrná hodnota PUE byla 2,53. 
  • Pouze 1 % dotazovaných uvedlo, že jejich PUE je nižší než 1,4.

Ukazatel PUE (indikátor energetické efektivity - Power Usage Effectiveness) především měří, kolik energie je využito na výpočetní zařízení (v protikladu s chlazením a dalšími oblastmi rezerv). Ukazatel PUE (indikátor energetické efektivity - Power Usage Effectiveness) je definován jako poměr celkového objemu energie, kterou komplex datového centra spotřebuje, k objemu energie potřebné pro samotné jeho výpočetní zařízení. Čím více se hodnota PUE blíží 1,0 - tím je více efektivní datové centrum , optimalizace provozních nákladů datového centra pak proběhla na výbornou.