Komplexní analýza rizik

COMPLETE CZ RISK (SOLUTION)

Kompletní posouzení stavu datového centra. 


Firma COMPLETE CZ poskytuje kompletní analýzu jeho stavu nebo serverovny. Zajišťujeme rychlý a stručný zdroj informací o zdravotním stavu datových center nebo serveroven. Data pak lze efektivně využít pro standardní a plnohodnotné audity klíčových technologických oblastí.

 

Kompletní služby

1

Základní přehled o technickém stavu datového centra

2

Návrh na snížení provozních nákladů

3

Zjištění stavu napájení

4

Prostorové využití

5

Přehled o chlazení datového centra

6

Kontrola monitoringu datového centra

7

Informace o protipožární ochraně

8

Stav síťové infrastruktury a optimalizace

9

Stav kamer