Pro správnou funkčnost stránek používáme cookies. Souhlasem s nimi nám pomáháte zlepšovat naše služby. Více informací

CORSO Karlín – Rekonstrukce strojoven chladu

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího zdroje chladu včetně vybavení strojoven v objektu administrativní budovy CORSO KARLÍN, Křižíková 237/36a, Praha 8.
Budova je zásobována chladem ze dvou samostatných centrálních zdrojů chladu (část A+B a část C).

Ve strojovně chlazení ve 4.NP byla původně osazena vždy jedna dvou-okruhová kompresorová chladicí jednotka s pístovými kompresory CARRIER 30 HW 141 (jm. chladicí výkon jednotky 350kW) s oddělenými kondenzátory osazenými na střeše budovy.

S ohledem na skutečnost, že obě strojovny chlazení jsou umístěny ve 4.NP pod střechou objektu s velmi omezeným přístupem, byla v rámci rekonstrukce navržena kaskáda modulárních kompresorových chladících jednotek AERMEC WWM0500, každá o výkonu 90kW. Pro odvod tepla z kondenzátorového okruhu byl navržen sprchovaný chladič LU-VE samostatně pro každou strojovnu umístěný v místě demontovaných oddělených kondenzátorů.

Tyto modulární jednotky jsou konstruované tak, aby bylo možné jednotky transportovat ve dvou samostatných částech. Díky tomuto řešení, se podařilo jednotky osadit do obou strojoven bez náročných zásahů jak do transportní cesty, tak i samotných strojoven chladu.

Do každé strojovny byly osazeny čtyři modulární jednotky o součtovém výkonu 360 kW s možností rozšíření o jeden až dva moduly, tím je možnost navýšit výkon o dalších 90 – 180 kW na strojovnu.

Vzhledem k exponovanému místu centrálního Karlína s hustou okolní zástavbou, byly na střechu osazeny chladiče kapaliny v tichém provedení a navíc osazené dodatečnými tlumiči hluku (Axitop). Díky tomuto řešení se podařilo udržet hladinu hluku pod 42 dB a splnit tak hygienické/hlukové limity.

Samotná rekonstrukce strojoven spočívala v kompletní výměně potrubí a oběhových čerpadel. Rozvody chladu byly provedeny systémem Victaulic. Celá rekonstrukce probíhala v zimním období, aby nové chlazení bylo připraveno pro letní sezonu.

Corso 2

Corso 1

Corso 4

Corso 3

Corso 6

Corso 5

Zpátky na seznam novinek