Tepelné čerpadlo AERMEC WRL a rozšířené možnosti díky příslušenství

Rezidenční tepelná čerpadla AERMEC WRL s příslušenstvím umožňují flexibilní konfiguraci systému a kombinaci s pokročilými zdroji přírodní energie.

COMPLETE CZ představuje nejen rezidenční tepelné čerpadlo AERMEC WRL a tepelná čerpadla AERMEC WRL obecně, ale také rozšířenou nabídku příslušenství rezidenčních tepelných čerpadel (residenčních tepelných čerpadel). Příslušenství, tolik rozšiřující rezidenční tepelná čerpadla AERMEC WRL, umožňuje velmi flexibilní konfiguraci systému, jeho řízení a kombinaci s pokročilými zdroji přírodní energie.

Rezidenční tepelné čerpadlo voda-voda AERMEC WRL je nabízeno ve výkonnostním rozsahu 7,7 až 48 kW topení; 6,3 až 40 kW chlazení. Použití tepelných čerpadel v obytných objektech podporuje vysoká účinnost (COP 3,86 až 4,04, EER 4,02 až 4,06), velmi tichý chod, malé rozměry (607 x 976 x 628 mm) a široká škála možných variací topného systému, včetně využití přírodních zdrojů.

Rezidenční tepelné čerpadlo AERMEC WRL připraví 60 °C teplou užitkovou vodu nebo díky reverznímu cyklu vodu chlazenou. Řídicí jednotka pro rezidenční tepelná čerpadla AERMEC WRL jsou pro vás ideální, pokud vás zajímá optimalizace nákladů provozní efektivity podle údajů z prostorových čidel teploty a prostorových čidel vlhkosti podle prioritních požadavků na teplou užitkovou vodu, dle možností částečné zpětné získávání tepla či úplné zpětné získávání tepla.

Rezidenční tepelná čerpadla AERMEC WRL jsou optimalizována ke spolupráci se solárními panely a geotermálními okruhy, včetně řízení oběhových čerpadel, volitelně je možné doplnit zpětné získávání tepla a freecooling (free-cooling) volné chlazení. K jednotkám se dodává kompletní řada ovladačů od jednoduchých modelů až po μPC (mikro PC) jednotky Carel, které mohou řídit spínací body a řídit oběh až ve třech nezávislých okruzích, případně komunikovat po rozhraní MODBUS. Systém, ve kterém je rezidenční (residenční) tepelné čerpadlo, je možné doplnit o modul soft-startu a řízení vlhkosti.

Zpátky na seznam novinek