Naše služby Non-stop servis

SERVIS 24/7/365

Společnost COMPLETE CZ svým zákazníkům nabízí nejen projekci a dodávku,

ale rovněž její průběžnou údržbu, poruchový servis či kompletní správu. Rozsah a dostupnost služeb jsou nastaveny podle preferencí zákazníků tak, aby zaručily potřebnou dostupnost technologických celků, minimálně zatěžovaly zákazníka a přispěly k prodloužení životnosti zařízení.

 

Vzhledem ke specializaci a dlouhodobým zkušenostem naší společnosti jsme schopni smluvně garantovat spolehlivý provoz technologií, které jsou pro vaši činnost důležité, ale nejsou hlavním předmětem vašeho podnikání – to zvyšuje vaší provozní i finanční efektivitu.

Pro zvýšení komfortu a jistoty uživatelů HVAC systémů (Heating Ventilation and Air Conditioning) a infrastruktury datových center společnost COMPLETE CZ nabízí rovněž průběžnou údržbu, poruchový servis 24/7/365 či vzdálený monitoring a kompletní správu 24/7/365. Rozsah a dostupnost služeb jsou nastaveny podle preferencí zákazníků tak, aby zaručily potřebnou dostupnost technologií, minimální zátěž zákazníka a přispěly k prodloužení životnosti zařízení.

VARIANTY

  1. Jednorázový servis
  2. servisní smlouva
  3. servisní smlouva s non-stop servisem
  4. outsourcing správy zařízení

 

PŘÍKLADY SLUŽEB

Nepřetržitá telefonická podpora, poruchový non-stop servis, vzdálený dohled, správa a servis, průběžná údržba a profilaxe zařízení, testování technologií s reportingem, periodické zátěžové testy, nastavení a řízení dostupnosti, plánování a řízení úprav a rozšíření, návrh a provoz řídicího systému, vyhodnocení incidentů, zákonné revize, prodloužení záruky, ekologická likvidace.